Kaivosyhtiöt ja kaivokset raportoivat toiminnastaan viranomaisille, rahoittajille, emoyhtiölle ja omistajille. Koska eri lähteiden, kuten GRI- ja konsernitasoisten vastuullisuusraporttien sekä viranomaisten Vahti-tietokannan tiedot eivät aina tavoita kaikkia kiinnostuneita, koettiin tärkeäksi kehittää uudenlaista raportointia.

Raporttien tavoitteena on antaa yksityiskohtaista tietoa kaivosteollisuudesta.  Niihen on koottu tietoa muun muassa toiminnan laajuudesta henkilömäärien ja maankäytön osalta, maksetuista yhteisöveroista, maksuista, ympäristöpäästöistä ja niiden vaikutusten mittaamisesta, toiminnan vaikutuksista lähialueiden käyttöön ja muihin elinkeinoihin, työturvallisuudesta sekä vuorovaikutuksesta ja yhteistyöstä eri sidosryhmien kanssa.

Raportit julkaistaan vuosittain toukokuussa. Vuoden 2023 raportit julkaistaan verkkosivu-uudistuksista johtuen poikkeuksellisesti lokakuussa. Löydät ne ”Yhtiöt” valikosta.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi