Kuvaus yrityksestä

Northern Aspect Resources Oy (NARL) on Rupert Resources Ltd:n omistama malminetsintäyhtiö, jonka kotipaikkana on Kannus, toimitilat sijaitsevat Nivalassa. Yritys on perustettu 2016. Toiminta keskittyy yksin malminetsintään, kaivostoimintaa ei ole.

Yritys lukuina

 • Raportoidut malmivarat: Yhtiön projekteista yhdessä on tehty malmivarantoarvio: Hirsikankaan kultaesiintymässä 0.5g/t cut-off-pitoisuudella, 3.0 Mt todennäköisiä varantoja (1.23 g/t), 2.7 Mt (1.27 g/t)
 • Raportoidut mineraalivarat:
 • Toiminnan aloitusvuosi: 2017
 • Omien työntekijäiden määrä (31.12.): 1
 • Työntekijöiden pääasialliset asuinkunnat: Nivala
 • Vakituisten urakoitsijoiden määrä (31.12.): Ei vakituisia urakoitsijoita
 • Käyttökate EBITDA:
 • Maksettu yhteisövero:

Tietoja malminetsinnästä

NARL tekee malminetsintää Pohjois- ja Keski-Pohjanmaan alueilla Kalajoen, Kannuksen, Toholammen, Kokkolan ja Lestijärven kuntien alueilla. Malminetsinnän menetelminä on käytetty maastokartoituksia, Auger-näytteenottoa, geofysiikan maasto- ja UAV-mittauksia seka BoT ja timanttikairausta. Etsinnän pääkohde on kulta, mutta yhtiön hallussa on myös kulta-kupari-aiheita sekä yksi monimetalliaihe.

 • Varausalueiden lukumäärä ja pinta-ala: 2 kpl, yhteensä 5947,94 ha
 • Malminetsintälupa-alueiden lukumäärä ja pinta-ala: 6 kpl ja 8905,84 ha
 • Malminetsintälupahakemusten lukumäärä ja pinta-ala: 4 kpl ja 1261,28 ha
 • Valituksen alaisia malminetsintälupia: 0 kpl
 • Malminetsintäkairaus: Yhteensä 2.98 km, raportointivuonna 1.17 km

Ympäristö

Yhtiön ympäristökäytännöt:
Kyllä ei
Sijainti luonnonsuojelualueella* 
Ympäristöjohtamisjärjestelmä **
Ympäristövaikutusten selvitys vaadittu (YVA-lain mukainen)
Mittaukset pölylle
Mittaukset melulle
Mittaukset tärinälle
Ympäristöriskien arviointi tehty
Poikkeamia ympäristöluvasta ***
Sulkemissuunnitelma kaivokselle
Suunnitelma kaivoksen hallitulle alasajolle yllättävissä tilanteissa

 • Ympäristölupa myönnetty: ei
 • Ympäristönsuojelulain mukainen vakuus: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus kaivoslupa-alueella: -
 • Kaivoslain mukainen vakuus malminetsintälupa-alueilla: -

Avainluvut

 • Vedenkulutus: -
 • Veden purku kaivosalueen ulkopuolelle: -
 • Patojen määrä kaivosalueella:
 • Toiminta-alueella esiintyvät uhanalaiset lajit: Liito-orava
 • Ympäristövaarallisten kemikaalien käyttö: -
 • Luonnon monimuotoisuuteen liittyvät toimet:

Henkilöstö ja turvallisuus

Yhtiön henkilöstökäytännöt:
Kyllä ei
Henkilöstöaloitejärjestelmä:
Koko henkilöstöä koskevat kehityskeskustelut:
Henkilöstön koulutussuunnitelma:
Tasa-arvosuunnitelma:
Henkilöstöllä edustus yrityksen hallinnossa:
Työterveys- ja turvallisuusjohtamisjärjestelmä *:
Työturvallisuuskortti kaikilla alueella työskentelevillä:

Avainluvut

 • Koulutuspäivät keskimäärin: 0
 • Sairauspoissaolot (pois lukien urakoitsijat): 3 päivää/2021
 • Tapaturmataajuus: -
 • Käytössä olevat työvuorojärjestelmät:
 • Naisten osuus työvoimasta (%):

Vaikutus lähialueiden käyttöön ja elinkeinoihin

Vaikutukset paikallisiin elinkeinoihin:

Minimaaliset

Vaikutukset lähialueen virkistyskäyttöön:

Vaikutukset maisema-arvoon:

Vuorovaikutus sidosryhmien kanssa

Sidosryhmäyhteistyö

Vuosittaiset tiedostustilaisuudet alueen kuntapäättäjille ja maanomistajille

Tutkimus- ja yhteistyöhankkeet:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi