Mikä on Kestävän kaivostoiminnan verkosto?

Suomen kaivostoiminnan kasvun myötä sen vastuullisuuden merkitys korostuu. Kestävän kaivostoiminnan verkosto toimi kaivosalan ja sen sidosryhmien  yhteistyöfoorumina. Sen tarkoituksena oli kehittää Suomeen sopivia työkaluja vastuullisemman ja kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi sekä eri elinkeinojen välisten synergioiden hyödyntämiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi. Verkoston visiona oli kehittää Suomesta kestävän kaivostoiminnan edelläkävijämaa, jossa ala huomioi luontoarvot, kulttuurisen ja sosiaalisen toimintaympäristön sekä muut elinkeinot.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston yhdessä kehittämä vastuullisuusjärjestelmä perustuu Towards Sustainable Mining -konseptille.

Viisivuotiskertomus 2015-2020

 

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi