Toimintaperiaatteet

Kaivosvastuujärjestelmään sovellettavat toimintaperiaatteet toimivat ohjenuorana järjestelmän arviointityökaluja sovellettaessa. Toimintaperiaatteet vahvistettiin Kestävän kaivostoiminnan verkoston hallituksen toimesta 16.2.2017.

Arviointityökalut

Kaivosvastuujärjestelmä sisältää kahdeksan arviointityökalua, joilla on omat tasoluokituksensa ja arviointiperusteensa. Tasoluokitus on jaettu viiteen luokkaan, joista alin C-luokka edustaa Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Kaivoskohtaiset luokitukset ovat nähtävissä otsikon ”Yhtiöt” alla.

Ajantasaiset arviointityökalut löytyvät alla olevista linkeistä:

Sidosryhmäyhteistyö

Luonnon monimuotoisuuden hallinta

Rikastushiekan hallinta

Vesienhallinta

Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt

Työterveys ja -turvallisuus

Kriisinhallinta

Kaivoksen sulkeminen

Ilmastonmuutoksen hallinta*

Yhdenvertaiset, monimuotoiset ja osallistavat työpaikat (EDI)**

*Ilmastonmuutoksen hallinnan arviointityökalu korvaa Energian kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen arviointityökalun. Yhtiöt tekevät ensimmäiset Ilmastonmuutoksen hallinnan arviointityökalun mukaiset itsearvioinnit viimeistään vuonna 2024.

**Yhtiöiden ensimmäiset itsearvioinnit tehdään vuonna 2026, jolloin yhtiöt raportoivat vuodesta 2025.

Todentaminen

Kaivosvastuujärjestelmän itsearviointien tulokset todennetaan kolmen vuoden välein. Todentajina voivat toimia vain pätevöitymiskoulutuksen suorittaneet ja Kestävän kaivostoiminnan verkoston tai TSM:n hyväksymät henkilöt. Lista todentamispalvelun tarjoajista on saatavilla Kaivosteollisuus ry:n kautta. Todentamispalvelun ohjeistus löytyy alla olevasta linkistä.

Kaivosyhtiöt tilaavat itsearviointitulosten todentamisen palveluntarjoajilta ja huolehtivat, että todentamiselle on varattu riittävästi aikaa ennen tulosten toimittamista.

Todentajille järjestetään pätevöitymis- ja kertauskoulutusta kysynnän mukaan.
Todentamispalvelu -ohjeistus

Koulutusmateriaali

Päivitetään pian.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi