Toimintaperiaatteet

Kaivosvastuujärjestelmään sovellettavat toimintaperiaatteet toimivat ohjenuorana järjestelmän arviointityökaluja sovellettaessa. Toimintaperiaatteet vahvistettiin Kestävän kaivostoiminnan verkoston hallituksen toimesta 16.2.2017.

Arviointityökalut

Kaivosvastuujärjestelmä sisältää kahdeksan arviointityökalua, joilla on omat tasoluokituksensa ja arviointiperusteensa. Tasoluokitus on jaettu viiteen luokkaan, joista alin C-luokka edustaa Suomessa voimassaolevaa lainsäädäntöä.

Kaivoskohtaiset luokitukset ovat nähtävissä otsikon ”Yhtiöt” alla.

Ajantasaiset arviointityökalut löytyvät alla olevista linkeistä:

Sidosryhmäyhteistyö

Luonnon monimuotoisuuden hallinta

Rikastushiekan hallinta

Vesienhallinta

Energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöt

Työterveys ja -turvallisuus

Kriisinhallinta

Kaivoksen sulkeminen

Ilmastonmuutoksen hallinta*

*Ilmastonmuutoksen hallinnan arviointityökalu korvaa Energian kulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen arviointityökalun. Yhtiöt tekevät ensimmäiset Ilmastonmuutoksen hallinnan arviointityökalun mukaiset itsearvioinnit viimeistään vuonna 2024.

Todentaminen

Kaivosvastuujärjestelmän itsearviointien tulokset todennetaan kolmen vuoden välein. Todentajina voivat toimia vain pätevöitymiskoulutuksen suorittaneet ja Kestävän kaivostoiminnan verkoston tai TSM:n hyväksymät henkilöt. Lista todentamispalvelun tarjoajista on saatavilla Verkoston sihteeriltä. Todentamispalvelun ohjeistus löytyy alla olevasta linkistä.

Kaivosyhtiöt tilaavat itsearviointitulosten todentamisen palveluntarjoajilta ja huolehtivat, että todentamiselle on varattu riittävästi aikaa ennen tulosten toimittamista.

Todentajille järjestetään pätevöitymis- ja kertauskoulutusta kysynnän mukaan.
Todentamispalvelu -ohjeistus

Koulutusmateriaali

Päivitetään pian.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto