Hankkeilla tarkoitetaan yhtiöitä, jotka ovat siirtymässä malminetsinnästä kaivostoimintaan, mutta jotka eivät ole vielä aloittaneet tuotantoa.

Yhtiöt


AA Sakatti Mining Oy

FinnCobalt Oy

Hannukainen Mining Oy

Sokli Oy

Suhanko Arctic Platinum Oy

Rupert Exploration Finland Oy

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi