Lähetetty: 30.1.2024 | UutishuoneYleinen

Kaivosteollisuus ry:n kokoama EDI-työryhmä* on valmistellut Yhdenvertaisten, monimuotoisten ja osallistavien työpaikkojen toimintaohjeet ja arviointiprotokollan täydentämään TSM Suomi -kaivosvastuujärjestelmän työkaluja.

Työryhmä aloitti työnsä alkuvuodesta 2023 ja uuden työkalun valmistelun aikana järjestettiin keskusteluja ja kirjallinen sidosryhmäkuuleminen sen sisältöön liittyen. Arviointityökalun ja siihen liitetyn usein kysyttyjä kysymyksiä -osion on tarkoitus auttaa yhtiöitä raportoinnissa ja oman EDI-työnsä kehittämisessä. Työkalu pohjautuu kansainväliseen Towards Sustainable Mining -standardiin ja on yhdenmukainen Mining Association of Canadan kehittämän arviointityökalun kanssa.

Yhdenvertaisten, monimuotoisten ja osallistavien käytäntöjen tason arvioimiseksi on määritelty kolme tuloskriteeriä: johtajuus ja strategia, yhdenvertaisuuden, monimuotoisuuden ja osallistamisen edistäminen ja seuranta, tuloksellisuus ja raportointi. Tuloskriteerien tarkoitus on siis tarkoitus auttaa yhtiöitä arvioimaan omia politiikkojaan, työntekijöiden toimintaa työpaikoilla ja toiminnan kehityksen raportointia ja viestimistä avoimesti. Kullekin tuloskriteerille on määritelty viisi toiminnan tasoa (C–AAA).

Yhtiöiden ensimmäinen itsearviointitulosten raportointi tapahtuu vuonna 2026, jolloin yhtiöt raportoivat vuodesta 2025. Raporttien ulkoinen todentaminen tehdään kolmen vuoden välein.

Yhdenvertaisten, monimuotoisten ja osallistavien työpaikkojen arviointityökalu >>
Yhdenvertaisten, monimuotoisten ja osallistavien työpaikkojen toimintaperiaatteet >>
Esite >>

*EDI = Equitable, Diverse, and Inclusive Workplaces

Artikkelin kuva: Nordkalk/ Heikki Salonen

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi