Lähetetty: 21.11.2023 | Uutishuone

TSM Suomi -vastuullisuusjärjestelmiin sitoutuneet yhtiöt julkaisevat vuosittain yhteiskuntavastuuraportin, jonka yhteydessä julkaistaan myös Towards Sustainable Mining -standardin mukainen yhtiöiden itsearviointi. Vuoden 2022 raportit on nyt julkaistu.

Kaivosalan vastuullisuutta seurataan ja kehitetään kansainväliseen Towards Sustainable Mining (TSM) -standardiin pohjautuvan, Kestävän kaivostoiminnan verkoston kehittämän kaivosvastuujärjestelmän sekä malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän avulla. Vastuullisuusjärjestelmiin sitoutuneet yhtiöt noudattavat luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita. Kestävä kaivostoiminta kattaa hankkeen koko elinkaaren malminetsinnästä kaivosten sulkemiseen.

TSM-standardin toimeenpanon tarkoituksena on kirittää toimialaa ottamaan käyttöön ja kehittämään entistä vastuullisempia toimintatapoja. TSM Suomen vastuullisuusjärjestelmät antavat yhtiöille konkreettisia ohjeita kestävään toimintaan ja järjestelmän avulla myös arvioidaan ja todennetaan jäsenyhtiöiden sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin.

Kaivosvastuujärjestelmä mittaa, mille tasolle siihen sitoutuneet kaivokset asettuvat kahdeksalla eri toiminta-alueella. Tulokset ovat vertailukelpoisia aikaisempien tulosten välillä. Tulokset perustuvat itsearviointeihin, jotka ulkoinen osapuoli todentaa joka kolmas vuosi. Vuosittainen raportointi tarjoaa myös sidosryhmille mahdollisuuden seurata toimialan vastuullisuustyön kehitystä. Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmässä mitataan yhtiöiden toiminnan tasoa kolmessa eri kategoriassa: sidosryhmäyhteistyö, ympäristö ja turvallisuus. Malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän ensimmäiset todentamiset tehdään vuonna 2024, jonka jälkeen julkaistaan ensimmäiset tulokset.

Kaivosvastuu-sivustolle vuodesta 2014 lähtien kootut yhteiskuntavastuuraportit antavat kattavan kuvan Suomen kaivosteollisuuden yrityksistä ja niiden vaikutuksesta ympäröivään yhteiskuntaan. Yhteiskuntavastuuraportteihin on koottu tietoa mm. toiminnan laajuudesta henkilömäärien ja maankäytön osalta, maksetuista yhteisöveroista, vaikutuksista lähialueiden käyttöön, työturvallisuudesta sekä yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Mukana raportoinnin piirissä on niin kaivoksia, malminetsintäyhtiöitä kuin hankevaiheen yhtiöitä.

Verkkosivu-uudistuksen takia vuoden 2022 raportit julkaistiin poikkeuksellisesti vasta marraskuussa.

Tutustu yhtiöiden raportteihin:

Kaivosten yhteiskuntavastuuraportit ja kaivosvastuujärjestelmän tulokset >>

Malminetsintäyhtiöiden yhteiskuntavastuuraportit >>

Kaivoshankkeiden yhteiskuntavastuuraportit >>

Artikkelin kuva: Jukka Brusila

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi