Lähetetty: 8.8.2023 | Yleinen

Kaivosteollisuus ry on koonnut työryhmän työstämään yhteistä työkalua, jolla kehitetään kaivosalan toimintaa kohti kaikkia huomioivaa toimintakulttuuria. Työ aloitettiin tämän vuoden maaliskuussa ja sidosryhmien kuulemiset on tarkoitus aloittaa alkusyksystä.

Lue uutinen Kaivosteollisuus ry:n verkkosivuilla.

Artikkelin kuva: Heikki Salonen

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi