Lähetetty: 28.9.2017 | Uutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkosto kokoontui 26.9. Siilinjärvelle suunnittelemaan toimintaa nyt kun kaikki valmisteleva työ on saatu valmiiksi.

Kolmen vuoden intensiivisen työn tuloksena verkosto on luonut erilliset vastuullisuusjärjestelmät kaivostoiminnalle ja malminetsinnälle, laatinut paikallisia toimintatapoja koskevan työkalupakin sekä tuottanut Suomen kaivannaisalaa käsittelevän yhteiskuntavastuuraportin. Lisäksi se on järjestänyt viisi koulutustilaisuutta kaivosvastuujärjestelmän toimeenpanosta sekä kääntänyt kaikki keskeiset työvälineet englanniksi.

Kaivosverkoston työ on nyt risteyskohdassa, minkä vuoksi sen toimintaa arvioitiin Siilinjärvellä uusiksi. Tavoitteena oli laatia visio, miltä verkosto näyttää 3-5 vuoden kuluttua ja millä keinoilla nämä tavoitteet saavutetaan.

Ideointipalaverin tuloksena täsmentyi mm. seuraavat tavoitteet tuleville vuosille:

 • Kaikki Suomessa toimivat kaivosyhtiöt ovat sitoutuneet toimintansa vastuullisuuden jatkuvaan kehittämiseen
 • Verkostoa ja sen tuottamia työvälineitä käytetään muun teollisuuden piirissä esimerkkeinä tuloksellisesta sidosryhmäyhteistyöstä
 • Verkosto kehittyy teollisuuden ja sidosryhmien puolueettomana kohtauspaikkana, joka toimii kanavana rakentavalle ja tarvittaessa myös kriittiselle kaivoskeskustelulle
 • Verkoston taustayhteisöt ovat laajasti tietoisia sen toiminnasta ja sitoutuneita sen tavoitteisiin
 • Kaivosalan konfliktit ovat merkittävästi vähentyneet verkoston työn tuloksena.

Tavoitteet pyritään saavuttamaan muun muassa:

 • Kehittämällä verkoston viestintää ja suuntaamalla sitä eri kohderyhmille
 • Laatimalla vastuullisuujärjestelmistä erilliset nettikoulutusmateriaalit kaivosten johdolle, henkilökunnalle ja urakoitsijoille
 • Järjestämällä laajalle yleisölle suunnattuja seminaareja ajankohtaisista kaivoskysymyksistä
 • Tapaamalla keskeisten taustaorganisaatioiden toimielimiä
 • Täydentämällä verkostoa siitä toistaiseksi puuttuvilla sidosryhmillä
 • Käsittelemällä kaivosyhtiöiden vuosi- ja auditointiraportteja avoimuuden hengessä
 • Tunnistamalla alueet, joissa on odotettavissa intressiristiriitoja kaivostoiminnan ja muiden käyttötarpeiden (poronhoito, luonnonsuojelu, matkailu ja virkistyskäyttö) välillä
 • Kehittämällä verkoston resursointia sen toiminnan vakiinnuttamiseksi.

Kokouksen päätteeksi verkosto järjesti ensimmäisen tiedotustilaisuutensa, jonka jälkeen se tutustui Yaran toimintaan Siilinjärvellä.

Verkoston hallitus kokoontuu seuraavan kerran 16.11. Rovaniemellä, jolloin sen on määrä vahvistaa ideointipalaverin tulokset ja sopia tulevien vuosien painopisteistä.

Eero Yrjö-Koskinen

Kirjoittaja on Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeri

Kuvateksti: Verkoston puheenjohtaja Hannele Pokka kuvattuna maansiirtokoneen renkaan edessä Yaran kaivoksella Siilinjärvellä.

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi