Lähetetty: 17.12.2021 | Uutishuone

Verkoston hallitus hyväksyi yksimielisesti uudistetun vastuujärjestelmän malminetsintäyritysten käytettäväksi. Valmistelevaan työryhmään kuuluivat Leena Kristeri (MTK), Heikki Simola (SLL) ja Mika Riipi (Lapin liitto). Työryhmän puheenjohtaja Noora Ahola (Mawson) kertoi työn sujuneen hyvässä hengessä:

”Yhtiöiltä saadun palautteen perusteella selkeytimme kysymysten muotoilua ja sijoittelua. Tarkistimme tasoluokituksia ja lisäsimme malminetsintään liittyviä kriittisiä kysymyksiä. Rakenteellisesti näkyvimpiä uudistuksia ovat yleisten, yhtiöiden toiminta-aluetta kuvaavien kysymysten lisääminen järjestelmään sekä malminetsinnän eri vaiheiden poistaminen.”

Järjestelmän käyttökoulutuksia järjestetään kevättalvella 2022.

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi