Lähetetty: 28.1.2021 | Uutishuone

Menestyvän kaivostoiminnan kannalta on paikallisen hyväksynnän saaminen tärkeä tavoite. Asiakkaiden hyväksyntä on ehdoton edellytys. Kaivostoiminnan vastuullisuusjärjestelmän tavoitteena on varmistaa, että toiminta on kestävän kehityksen periaatteiden mukaista.

Sähköautojen tuotannon kasvaessa on tuotantoketjussa herätty tarpeeseen valita standardi(t) jolla varmistetaan käytettävien akkumineraalien vastuullinen tuotanto. Saksalainen sähköauton valmistaja Daimler on ajanut näkyvästi IRMA-järjestelmän (Initiative for Responsible Mining) valintaa vastuullisuusjärjestelmäksi. Muutamat muut yritykset ovat puhuneet voimakkaasti ICMM (International Council on Mining & Metals) periaatteiden mukaisen järjestelmän puolesta. Terrafame on ajanut voimakkaasti alun perin Kanadassa kehitetyn TSM (Towards Sustainable Mining) vastuullisuusjärjestelmän puolesta, joka on myös meillä nyt käytössä oleva vastuullisuusstandardi. Kaivosteollisuus ry:n jäsenet ovat Suomessa sitoutuneet tämän järjestelmän mukaiseen toimintaan Kestävän kaivostoiminnan verkoston kehittämien työkalujen avulla.

Suomalaista TSM järjestelmää ei kuitenkaan toistaiseksi ole hyväksytty akkuarvoketjussa käytettäväksi vastuullisuusjärjestelmäksi. Tämän hyväksynnän saaminen edellyttää suomalaisilta kaivostoimijoilta ja muilta akkuklusterin toimijoilta selvästi nykyistä vahvempaa markkinointia ja viestintää, jotta meidän vastuullisuusjärjestelmä tulee tunnetuksi ja hyväksytyksi. Suomi on Euroopan merkittävin akkumineraalien tuottaja, joten meillä on kaikki edellytykset saada tämä hyväksyntä.

Suomen metsäteollisuudesta on hyvä ottaa mallia. Olin kymmenkunta vuotta mukana puhumassa Suomalaisen PEFC-standardin mukaisen järjestelmän eduista Englannin puutavarakauppiaille. Teollisissa käyttökohteissa PEFC-standardi hyväksyttiin kyllä, mutta kuluttajakaupassa kilpaileva FSC-standardi vei selkeästi voiton.

Toivottavasti Suomessa emme joudu tilanteeseen, jossa valittavana on paikallisen hyväksynnän saanut TSM standardin mukainen vastuullisuusjärjestelmä ja globaalin akkuteollisuuden tunnistama ja hyväksymä vastuullisuusstandardi. Tällaisessa valintatilanteessa on itsestään selvä kumpi järjestelmä vie voiton akkumineraaleja tuottavien kaivosyrityksien päätöksenteossa. 

Joni Lukkaroinen
Terrafamen toimitusjohtaja

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi