Lähetetty: 30.3.2017 | Uutishuone

Runsaasti keskustelua herättänyt Sakatin kaivoshanke sai maaliskuussa uuden käänteen kun Anglo Americanin projektipäällikkö Jukka Jokela ilmoitti että yhtiö on päättänyt luopua avolouhosta koskevista suunnitelmista, ja aikoo nyt toteuttaa kaivoksen maanalaisena hankkeena.

Päätös on merkittävä Natura- ja soidensuojelualuetta koskevan kiistan kannalta: toteutuessaan kaivos sijoittuisi satoja metrejä Viiankiaavan suojelualueen alle, ja maan päälle rakennettava infrastruktuuri kokonaisuudessaan Viiankiaavan suojelualueen ulkopuolelle, mikä hillitsee todennäköisesti sen kohtaamaa arvostelua.

Yhtiö on varannut ensimmäiseen kannattavuuden esiselvitysvaiheeseen arviolta 30 miljoonaa USD, josta osa käytetään Sakatin hankkeen ympäristövaikutusten arviointiin. Kairausten perusteella tehty varantoarvio sisältää kuparin lisäksi nikkeliä, kobolttia, platinaa, palladiumia ja kultaa. Malmiesiintymän arvosta 46 prosenttia muodostuu kuparista.

Kaivoshanke etenee mikäli se osoittautuu jatkotutkimuksessa toteuttamiskelpoiseksi ja yhtiö saa kaikki kaivoshankkeen edellyttämät luvat.

Lisätietoja: projektipäällikkö Jukka Jokela, Anglo American, puh: 0400 159610.

Kuva: Anglo Americanin kairaustiimi sai maaliskuussa työnsä päätökseen ja poistui Sakatin alueelta.

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi