Lähetetty: 19.12.2019 | NostoUutishuone

Metsähallitus on liittynyt mukaan Kestävän kaivostoiminnan verkostoon. Kestävän kaivostoiminnan verkosto toimii kaivosalan ja sen sidosryhmien keskustelu- ja yhteistyöfoorumina. Se kehittää ja räätälöi Suomeen sopivia työkaluja vastuullisemman ja kestävämmän kaivostoiminnan edistämiseksi sekä eri elinkeinojen välisten synergioiden hyödyntämiseksi ja konfliktien ehkäisemiseksi.

Metsähallitus hallinnoi valtion maa- ja vesialueita, joita on yhteensä yli 13 miljoonaa hehtaaria. Maa-alueet keskittyvät suurelta osin Pohjois- ja Itä-Suomeen, jonne myös kaivostoiminta ja tällä hetkellä erityisen vilkas malminetsintä painottuvat.

– Kestävän kaivostoiminnan verkosto kehittää konkreettisia toimintamalleja, ratkaisuja ja käytäntöjä kaivostoiminnan ja malminetsinnän prosessien parantamiseksi. Osallistumalla verkoston työhön otamme vastuuta siitä, miten kaivosasioita kehitetään Suomessa, Metsähallituksen kaivannaispäällikkö Mika Hytönen sanoo.

– Verkoston ja Metsähallituksen yhteisenä tavoitteena on, että Suomi kehittyy kestävän kaivostoiminnan edelläkävijämaaksi, jossa ala huomioi luontoarvot, kulttuurisen ja sosiaalisen toimintaympäristön sekä muut elinkeinot, Hytönen sanoo. Metsähallituksen hallinnoimiin maihin kohdistuu kaivostoiminnan lisäksi runsaasti erilaisia muita maankäyttöpaineita.

– Haluamme edistää asioiden mahdollisimman sujuvaa hoitoa yhdessä sidosryhmiemme kanssa. Verkostossa ovat mukana kaivosteollisuuden lisäksi muun muassa kunnat, Paliskuntain yhdistys, Suomen luonnonsuojeluliitto ja WWF, joten se on hyvä foorumi yhteiselle keskustelulle. Verkosto pyrkii siihen, että kaikki sen jäsenet tulevat kuulluiksi sekä ymmärretyksi ja voivat vaikuttaa verkoston toimintaan.

– Liittyminen verkostoon on osa Metsähallituksen tavoitteellista vastuullisuusohjelmaa. Koemme, että verkosto on hyvä paikka lisätä tietoisuutta valtion maista ja niiden käyttötavoista, Hytönen sanoo.

– Metsähallituksen jäsenyys on tervetullut, koska se lisää verkoston yhteyksien kattavuutta muihin elinkeinoihin ja sidosryhmiin. Kaivostoimintaa ja malminetsintää käsiteltäessä on tärkeää, että Metsähallitus tuo oman näkökulmansa keskusteluun. Sen painoarvo aluetalouden ja työllisyyden kannalta on merkittävä etenkin Pohjois-Suomessa, sanoo Eero Yrjö-Koskinen Kestävän kaivostoiminnan verkostosta.

Verkoston puheenjohtajana toimii ympäristöministeriön kansliapäällikkö Hannele Pokka. Verkoston varapuheenjohtajana toimii Paliskuntain yhdistyksen Anne Ollila. Mika Hytönen toimii verkoston hallituksessa Metsähallituksen edustajana.

Lisätiedot:

  • Mika Hytönen, kaivannaispäällikkö, Metsähallitus Kiinteistökehitys, 040 722 4417, mika.hytonen@metsa.fi
  • Eero Yrjö-Koskinen, pääsihteeri, Kestävän kaivostoiminnan verkosto, 050 347 8778, eyk@kaivosvastuu.fi

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi