Lähetetty: 2.3.2021 | Uutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on aloittanut kestävän malminetsinnän vastuullisuusjärjestelmän käyttöönoton jo käynnissä olevan kaivosvastuujärjestelmän lisäksi.

Malminetsinnän vastuullisuusärjestelmän kolme arviointityökalua kattavat ympäristön, työturvallisuuden ja sidosryhmäyhteistyön. Arviointikriteerien avulla sekä yritykset että yhteiskunta saavat arvokasta tietoa malminetsinnän vastuullisuudesta. Malminetsintäyhtiö tekee vuosittain toiminnastaan itsearvioinnit, joiden tulokset Verkoston hyväksymä todentaja tarkistaa joka kolmas vuosi.

Parikymmentä malminetsintäyhtiötä osallistuu helmikuussa alkaneeseen järjestelmän käyttöönottokoulutukseen.

– Kiinnostus on ollut suurta. Nyt mukaan tulleet yhtiöt kattavat suurimman osan malminetsinnästä. Kaikkien Suomessa toimivien  malminetsintäyhtiöiden on järkevää ottaa käyttöön vastuullisuusjärjestelmä mahdollisimman pian. Niin paikalliset asukkaat kuin malminetsinnän rahoittajatkin edellyttävät, että yhtiöt pystyvät osoittamaan toimivansa vastuullisesti, toteaa Kestävän kaivostoiminnan verkoston puheenjohtaja Hannele Pokka.

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi