Lähetetty: 14.6.2021 | Uutishuone

Verkoston nimissä 26.5. julkaistu teksti HS:n mainosliitteessä on herättänyt kritiikkiä. Toimintamme perustana on tuoda tasapuolisesti esiin eri osapuolten näkemyksiä. Olemme pahoillamme, että se ei toteutunut kyseisessä tekstikokonaisuudessa.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on perustettu yhteistyöfoorumiksi kaivosteollisuuden ja intressiryhmien välille. Työn tuloksena on rakennettu kaivosvastuujärjestelmä, jonka avulla voidaan arvioida ja kehittää kaivosten ja malminetsinnän vastuullisia ja kestävän kehityksen mukaisia käytäntöjä. Konsensuksella sovittu yksityiskohtainen kriteeristö selkeytettää julkista keskustelua ja ohjaa kaivoksia jatkuvasti parantamaan toimintaansa.

Verkoston viestintä vaatii tarkkuutta. Meidän tulee antaa tunnustusta tai kritiikkiä silloin, kun siihen on aihetta. Viherpesua emme voi tehdä. Haluamme tuoda jäsenistömme äänen kattavasti julkisuuteen. Tämä ei ole aina helppoa jäsentemme hyvin erilaisten näkökulmien vuoksi. Erilaiset näkökulmat ovat kuitenkin keskeisen tärkeitä, kun tavoite on kehittää kaivostoimintaa aidosti kestävämmäksi.

Kaivostoiminnassa risteävät monien toimijoiden taloudelliset edut ja luonto- sekä ympäristöarvot. Vaikeista lähtökohdista huolimatta verkosto on tehnyt kansainvälisestikin katsoen ainutlaatuista työtä foorumina eri osapuolten vuoropuhelulle.

Verkoston työssä alkaa syksyllä uusi aikakausi, kun julkistamme kaivosten ensimmäiset ulkopuolisten auditoijien todentamat kaivosvastuutyökalujen tulokset. Valmistaudumme tähän kesällä alkavalla strategiatyöllä, jossa punnitsemme verkoston suuntaa ja sen tulevia tavoitteita. Arvioimme nykyistä toimintaamme avoimen kriittisesti. Toivotamme kaikki kiinnostuneet tahot tervetulleeksi mukaan työhön ja esittämään ajatuksiaan Kestävän kaivostoiminnan verkoston tulevaisuudesta!

Hannele Pokka
Puheenjohtaja

Kimmo Collander
Pääsihteeri

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi