Lähetetty: 11.5.2016 | Uncategorized @fi

 


     

Uutiskirje 2/2016                   11.4.2016       
Kestävän kaivostoiminnan verkoston uutiskirje sisältää tuoretta, tiivistä tietoa kaivosalalta.

Kaivosvastuuseminaari Oulussa 26.5.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto järjestää toukokuussa yleisötilaisuuden kaivostoiminnasta ja luonnonvarojen käytöstä pohjoisessa. Tilaisuus järjestetään Pohjoinen teollisuus –messutapahtuman yhteydessä Ouluhallissa torstaina 26.5. klo 9.30-12.30.

Seminaarin alustajina toimivat Kaivosteollisuus ry:n puheenjohtaja Teija Kankaanpää, puheenjohtaja Ville Niinistö (Vihreät), kansanedustaja Pirkko Mattila (Perussuomalaiset), Merja Vehkaperä (Keskusta), toiminnanjohtaja Anne Ollila (Paliskuntain yhdistys) ja puheenjohtaja Risto Sulkava (Suomen luonnonsuojeluliitto).

Alustusten jälkeen järjestetään paneelikeskustelu, johon osallistuu myös GTK:n erikoisasiantuntija Kimmo Pietikäinen. Lisäksi kansanedustaja Hanna Halmeenpää korvaa paneelissa Ville Niinistön.

Tilaisuuden avaa professori Saija Luukkanen, Oulu Mining Schoolin johtaja. Fasilitaattorina toimii Kaleva-lehden vastaava päätoimittaja Kyösti Karvonen.

Ilmoittautuminen pe 29.4. mennessä osoitteessa https://www.lyyti.in/kaivosvastuuseminaari

Lisätietoja:  Juha Nyholm, puh: 050 585 4727, s-posti: juha.nyholm@expomark.fi ja Eero Yrjö-Koskinen, puh: 050 347 8778, s-posti: eyk@kaivosvastuu.fi

Kuva: Tuula Sjöstedt, Sitra

Verkosto esittäytyi Ruotsin kaivosteollisuudelle

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on käynyt kahteen otteeseen esittäytymässä Tukholmassa.  Viime marraskuussa verkoston puheenjohtaja, kansliapäällikkö Hannele Pokka (kuvassa) osallistui SveMinin vuosikoukseen, jossa hän esitteli verkoston toimintaa. Huhtikuun alussa verkoston pääsihteeri Eero Yrjö-Koskinen kävi puolestaan SveMinin ympäristöjaoston kokouksessa kertomassa verkoston aikaansaannoksista.

Ympäristöjaoston kokoukseen osallistui kuusi vastuullisuusasiantuntijaa ruotsalaisista kaivosyhtiöistä. Kaivosvastuujärjestelmän esittelyn jälkeen kokouksessa käytiin keskustelu verkoston tarjoamasta lisäarvosta kaivosyhtiöille.

Ruotsin kaivosteollisuus harkitsee kaivosvastuujärjestelmän käyttöönottoa, mikäli sen ympärille saadaan rakennettua Suomen kaltainen kaivosalan ja sen keskeisiä sidosryhmiä koskeva verkosto. Lisätietoja: Lars-Ã…ke Lindahl, SveMinin ympäristö- ja EU-asioista vastaava johtaja, puh: +46 70 588 81 48, s-posti: lars-ake.lindahl@svemin.se

Kuva: Anders Lundkvist, SveMin

Kaivosvastuujärjestelmän koulutukset käynnistyivät

Kaivosverkosto käynnisti maaliskuun lopulla kaivosvastuujärjestelmän käyttöä koskevat koulutukset. Ensimmäiseen koulutuspäivään osallistui edustajia kaikkiaan 12 kaivosalan yrityksestä sekä kahdesta sertifiointiyhteisöstä.

Edustettuina olivat Nordkalk (Parainen), Dragon Mining, Endomines (Pampalo), First Quantum Minerals (Kevitsa), Yara (Siilinjärvi), Agnico Eagle (Kittilä), Pyhäsalmi Mine, Terrafame (Talvivaara), Boliden (Kylylahti), Anglo American (Sakatti), Outokumpu (Kemi) ja Mawson (Rompas) sekä Inspecta Sertifiointi ja DQS Finland. Keliberin (Kaustinen) edustaja ei päässyt tällä kertaa paikalle, mutta osallistuu jatkossa kaivosvastuujärjestelmää koskevaan koulutukseen.

Koulutustilaisuudesta vastasivat Teollisuustaito Oy:n asiantuntijat Silja Keränen (energiatehokkuus ja ilmastopäästöt) ja Kare Lappalainen (työterveys ja -turvallisuus). Alustusten ohella koulutukseen sisältyi ryhmätöitä kaivosvastuujärjestelmän arviointityökalujen läpikäymisen helpottamiseksi. Lisäksi Mining Association of Canadan vastuullisuusjohtaja Tara Shea esitteli Kanadan kokemuksia Suomen kaivosvastuujärjestelmän perustana olevasta Towards Sustainable Mining -järjestelmästä.

Koulutustilaisuudet jatkuvat 19.5. (sidosryhmäyhteistyö, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja kriisinhallinta), 15.9. (rikastushiekan hallinta ja vesienhallinta) ja 27.10. (kaivosten sulkeminen ja kaivosvastuujärjestelmän toimeenpanoa koskeva palaute) järjestettävillä tapahtumilla.

Työ- ja elinkeinoministeriö tukee kaivosvastuujärjestelmän koulutusta 30.000 eurolla. Toiveena on että ajan myötä kaikki Suomessa toimivat kaivosyritykset liittyvät kaivosvastuujärjestelmän piiriin.

Kuva: Marko Mannila, Teknologiateollisuus ry.

KESTÄVÄN KAIVOSTOIMINNAN VERKOSTO
Finnish Network for Sustainable Mining

Vuonna 2014 perustettu Kestävän kaivostoiminnan verkosto tarjoaa neutraalin foorumin kaivosalan ja sen sidosryhmien väliselle vuorovaikutukselle. Toiminnan painopiste on itsesääntelyssä sekä yhteistyössä teollisuuden ja sitä ympäröivän yhteiskunnan välillä. Verkostoon kuuluvat Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK, Suomen luonnonsuojeluliitto, WWF, Paliskuntain yhdistys, Metallityöväen liitto, Suomen Teollisuussijoitus Oy, Suomen Kuntaliitto, Lapin liitto, Metallinjalostajat ry. ja Kaivosteollisuus ry.

Pääsihteeri Eero Yrjö-Koskinen
eyk@kaivosvastuu.fi
Copyright © 2016  Kestävän kaivostoiminnan verkosto. Kaikki oikeudet pidetään.

 

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi