Lähetetty: 7.1.2020 | Uncategorized @fiUutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on pyytänyt kaivosvastuujärjestelmää toteuttavia yrityksiä toimittamaan kaivosten itsearviointien tulokset verkoston hallitukselle syksyn alkuun mennessä. Verkosto lähetti kaivosyhtiöille viestin itsearviointien laatimisesta tammikuun alussa.

Itsearvioidut tulokset on todennettava kolmen vuoden välein ulkopuolisen sertifiointiyhteisön toimesta. Todentamispalveluja tarjoaa tällä hetkellä neljä yritystä, joilla on verkoston vaatima pätevyys kaivosvastuujärjestelmän todentamiseen.

Lisätietoja ja tausta-aineistot: itsearviointeja koskeva ohjeistus, energiankulutuksen ja kasvihuonekaasupäästöjen hallintaa koskeva lyhennetty itsearvioinnin tarkistuslista sekä todentamispalveluja koskevat ohjeet.

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi