Lähetetty: 26.2.2016 | Uutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on toiminut pian puoli vuotta itsenäisenä organisaationa. Tänä aikana on tapahtunut paljon: verkosto on saanut valmiiksi useita työvälineitä, joita se tarjoaa kaivosyhtiöiden käyttöön. Näitä ovat:

  • Yhteiskuntavastuuraportti, joka esittelee 19 kaivosyhtiön toimintaa Suomessa. Raportti on julkaistu kaivosverkoston verkkosivuilla ja sitä päivitetään vuosittain => raportti löytyy osoitteesta kaivosvastuu.fi/yhteiskuntavastuuraportti/
  • Paikallisia toimintatapoja koskeva työkalupakki: se sisältää toimintaohjeet malminetsintä- ja kaivosyhtiöille, jotka suunnittelevat toimintaa jollakin paikkakunnalla => kaivostoimintaa koskevat ohjeet löytyvät osoitteesta kaivosvastuu.fi/handbook/ ja malminetsintää koskevat ohjeet osoitteesta www.kaivosvastuu.fi/handbook-2
  • Kaivosvastuujärjestelmä, joka kattaa kaivosyhtiöiden kaikki toimintalohkot ja pyrkii edistämään kaivostoiminnan vastuullisuutta => vastuullisuusjärjestelmän arviointityökalut löytyvät osoitteesta kaivosvastuu.fi/arviointityokalut/ ja luonnon monimuotoisuutta koskeva toimintakehys osoitteesta www.kaivosvastuu.fi/toimintakehys/

Kaivosvastuujärjestelmää koskevat koulutukset käynnistyvät maaliskuun lopulla. Neliosaisen koulutussarjan aikana käydään läpi kaikki vastuullisuusjärjestelmän arviointityökalut, joita ovat sidosryhmäyhteistyö, luonnon monimuotoisuuden säilyttäminen, rikastushiekan hallinta, vesienhallinta, energiatehokkuus ja kasvihuonekaasupäästöjen hallinta, työterveys ja -turvallisuus, kriisinhallinta sekä kaivosten sulkeminen.

Tähän mennessä koulutukseen ovat ilmoittautuneet ainakin seuraavat yhtiöt: Boliden (Kylylahti), Pyhäsalmi Mine, Agnico Eagle (Kittilä), Anglo American (Sakatti), First Quantum Minerals (Kevitsa), Yara (Siilinjärvi), Endomines (Pampalo) sekä Mawson ja Dragon Mining. Koulutustilaisuuksista vastaa Teollisuustaito Oy yhdessä ulkopuolisten tahojen (Akordi Oy => sidosryhmäyhteistyö ja Pertti Kortejärvi => kriisinhallinta) kanssa.

Lisäksi verkosto on käynnistänyt malminetsintää koskevan vastuullisuusjärjestelmän laatimisen. Se on kiinnittänyt GTK:n erityisasiantuntijan Toni Eerolan luonnostelemaan vastuullisuusjärjestelmän sisältöä ja saanut rahoitusta selvitystyön tekemiseen K.H. Renlundin säätiöltä. Vastuullisuusjärjestelmä valmistuu toukokuussa 2016.

Kaivosverkoston työ on herättänyt kiinnostusta myös ulkomailla. Verkoston pääsihteeri on käynyt esittelemässä verkoston toimintaa muun muassa EU-komission järjestämässä EIP:n vuosikokouksessa Brysselissä, Etyjin talous- ja ympäristökonferenssissa Wienissä sekä kansainvälisessä raaka-ainekonferenssissa Berliinissä. Keväällä on vuorossa kaivannaisalan vuositapaaminen Torontossa (PDAC) sekä Ruotsin kaivosteollisuus ry:n vuosikokous Tukholmassa.

Lisäksi verkosto on osallistumassa EU:n Horizon 2020 -rahoitusmekanismin kautta järjestettävään kaivannaisalan tutkimushankkeeseen yhdessä 15 alueellisen toimijan kanssa. Hankkeen yhtenä tavoitteena on tarjota EU:n alueelle yhteisiä lähestymistapoja kaivostoiminnan vastuullisuuden ja yhteiskunnallisen hyväksyttävyyden edistämiseksi.

Verkosto osallistuu myös VTT:n ja Syken valmistelemaan Resmine-hankkeeseen, joka selvittää vesiteknologian uusia innovaatioita ja ekologisia kompensaatiomekanismeja kaivostoiminnan aiheuttamien ympäristöhaittojen hillitsemiseksi ja korvaamiseksi.

Kaivosverkosto järjestää toukokuun lopulla Oulussa seminaarin, jonka aiheena on ”kaivostoiminta ja luonnonvarojen käyttö pohjoisessa”. Tilaisuuden alustajina toimivat Kaivosteollisuus ry:n puheenjohtaja Teija Kankaanpää (Yara, Siilinjärvi), GTK:n erikoisasiantuntija Kimmo Pietikäinen, vihreiden puheenjohtaja Ville Niinistö, Suomen luonnonsuojeluliiton puheenjohtaja Risto Sulkava sekä Paliskuntain yhdistyksen toiminnanjohtaja Anne Ollila.

Työ- ja elinkeinoministeriö on myöntänyt verkostolle tukea kaivosvastuujärjestelmää koskevan koulutussarjan toteuttamiseksi. Pääosa verkoston rahoituksesta tulee kuitenkin Kaivosteollisuus ry:ltä ja Sitralta. Jälkimmäinen rahoittaa myös kaivosvastuujärjestelmän kääntämistä englanniksi, joka valmistuu helmikuun lopulla.

Verkoston toimintaa voi seurata sen verkkosivuilta osoitteesta www.kaivosvastuu.fi tai tilaamalla verkoston uutiskirjeen osoitteesta eyk@kaivosvastuu.fi.

Eero Yrjö-Koskinen

Kirjoittaja on Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeri

Kuva: Verkoston hallitus kokoontui 6.11.2015 Inarissa. Kuvassa etualalla verkoston puheenjohtaja, kansliapäällikkö Hannele Pokka, yhteysjohtaja Maiju Hyry (Lapin liitto), suojelujohtaja Jari Luukkonen (WWF), environmental lead Anita Kuntonen-van’t Riet ja projektijohtaja Jukka Jokela (Anglo American) sekä vt. toiminnanjohtaja Leo Stranius (Suomen luonnonsuojeluliitto).

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi