Lähetetty: 14.3.2016 | Uutishuone

Kaivosvastuujärjestelmää koskevat koulutukset käynnistyvät 16.3. järjestettävällä orientaatiotilaisuudella ja 31.3. pidettävällä koulutuspäivällä. Ensimmäiseen koulutustilaisuuteen osallistuu myös Kanadan Towards Sustainable Mining -järjestelmästä vastaava Ben Chalmers, joka on seurannut tiiviisti suomalaisen kaivosvastuujärjestelmän kehittämistä.

Kaivosvastuujärjestelmää koskeva koulutus järjestetään neljässä erässä. Teollisuustaito Oy:n kouluttaja pitää ensin johdantoluennon kustakin arviointityökalusta käymällä läpi sen rakenteen ja kriteeristön perusteet. Sen jälkeen kouluttaja ohjaa ryhmätyön, jossa syvennytään arviointityökalujen perusteisiin. Lopuksi käydään läpi ryhmätöiden tulokset, epäselvät kohdat ja kootaan yhteen mahdolliset parannusehdotukset.

Koulutus jakautuu seuraaviin päiviin:

  • 1. orientaatiotilaisuus ke 16.3. klo 10-11: a) Johdanto järjestelmään, b) Energiatehokkuus ja ilmastopäästöt sekä c) Työturvallisuus
  • 1. koulutuspäivä to 31.3. klo 8.30-17.00: a) Ben Chalmers, Mining Association of Canada: Johdanto TSM-järjestelmään, b) Teollisuustaito Oy: Energiatehokkuus ja ilmastopäästöt sekä c) Teollisuustaito Oy: Työturvallisuus
  • 2. orientaatiotilaisuus to 12.5. klo 10-11: a) Sidosryhmäyhteistyö, b) Kriisinhallinta ja c) Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  • 2. koulutuspäiväto 19.5. klo 8.30-17.00: a) Lasse Peltonen, Akordi Oy: Sidosryhmäyhteistyö, b) Pertti Kortejärvi: Kriisinhallinta ja c) Teollisuustaito Oy: Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen
  • 3. orientaatiotilaisuus to 8.9. klo 10-11: a) Vesienhallinta ja b) Rikastushiekkojen hallinta
  • 3. koulutuspäivä to 15.9. klo 8.30-17.00: a) Teollisuustaito Oy: Vesienhallinta ja b) Teollisuustaito Oy: Rikastushiekkojen hallinta
  • 4. koulutuspäivä ja palautetilaisuus to 27.10. klo 8.30-17.00: a) Teollisuustaito Oy: Kaivosten sulkeminen ja b) Kaivosvastuujärjestelmää koskeva palaute.

Koulutuksiin on ilmoittautunut 12 kaivosalan yhtiötä ja kaksi sertifiointiyhteisöä. Kaikki koulutuspäivät järjestetään Eteläranta 10:n kokoushuoneissa Helsingissä. Yhtiöiden edustajien läsnäolo koulutustilaisuuksissa on tarpeen ryhmätöiden vuoksi. Orientaatiotilaisuuksista ainakin ensimmäinen järjestetään Etelärannan tiloissa. Orientaatiotilaisuuksiin voi osallistua myös etänä.

Lisätietoja kaivosvastuujärjestelmän sisällöstä löytyy täältä.

Kuva: Kaivosverkoston hallitus kokoontui 16.1.2015 Nuuksion Haltia-keskuksessa käymään läpi verkoston työn edistymistä.

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi