Lähetetty: 28.10.2016 | Uutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkoston julkaisema yhteiskuntavastuuraportti on päivitetty vuoden 2015 tiedoilla. Yrityskortit sisältävät 19 kaivoksen perustietojen (tuotantomäärä, kokonaislouhinta, malmi- ja mineraalivarannot sekä liikevaihto, henkilöstö ja turvallisuus) ohella tiedot niiden vaikutuksista ympäristöön, lähialueiden käyttöön ja muihin elinkeinoihin sekä yhtiöiden vuorovaikutuksesta muiden sidosryhmien kanssa. Raportti on ensimmäinen julkaisu, jossa nämä tiedot ovat saatavilla kootusti suomeksi.

Yhtiöt ovat kuluneen vuoden aikana osallistuneet kaivosverkoston järjestämiin koulutustilaisuuksiin, joissa on käyty läpi verkoston uutta kaivosvastuujärjestelmää ja tutustuttu sen sisältämiin arviointityökaluihin. Koulutus on nyt saatu päätökseen, jonka jälkeen yhtiöt ryhtyvät vaiheittain soveltamaan vastuullisuusjärjestelmää käytäntöön.

Kaivosyhtiöiden raportointia kehitetään ennen vuoden 2016 tietojen keruuta. Verkosto ottaa mielellään vastaan parannusehdotuksia.

Kestävän kaivostoiminnan verkoston julkaisema yhteiskuntavastuuraportti ja vuoden 2015 tiedoilla päivitetyt yrityskortit löytyvät kaivosverkoston verkkosivuilta osoitteesta https://www.kaivosvastuu.fi/yhteiskuntavastuuraportti/

Vuoden 2014 yhtiökohtaiset tiedot löytyvät puolestaan osoitteesta https://www.kaivosvastuu.fi/yhteiskuntavastuuraportti-2014/

Lisätietoja:

– Eero Yrjö-Koskinen, pääsihteeri, Kestävän kaivostoiminnan verkosto, puh: 050-3478778, s-posti: eyk@kaivosvastuu.fi

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi