Lähetetty: 29.10.2017 | Uutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkosto on saanut kaivosalaa koskevan yhteiskuntavastuuraportin päivitettyä vuoden 2016 tiedoilla. Alkuperäinen, syksyllä 2015 julkaistu raportti sisältää yleisesittelyn kaivostoiminnasta Suomessa, sen vaikutuksista ympäristöön ja muihin elinkeinoihin sekä kaivoskohtaisen erittelyn näistä tiedoista.

Yhteiskuntavastuuraportin ohella verkosto on laatinut kustakin kaivos- ja malminetsintäyhtiöstä omat yhtiökorttinsa, joissa yhtiöitä tarkastellaan yksityiskohtaisemmin näiden muuttujien osalta. Yhtiökortit löytyvät verkoston nettisivuilta yhteiskuntavastuuraporttia koskevan sivun alalaidasta.

Verkosto on koonnut keskeiset tiedot myös taulukkomuotoon:

Kaivostoiminta Suomessa 2016
Kokonaislouhinta 115,3 Mt
malmi 44,9 Mt
sivukivi 70,4 Mt
Energian käyttö 2184,5 GWh
polttoaineet 312 GWh
sähkö&lämpö 570 GWh
Kokonaisveden käyttö 47,3 Mm3
Raakaveden otto 8,3 Mm3
Ympäristövaaralliset kemikaalit 9484 t
Tuotteet 3,6 Mt
Jätteet 83,4 Mt
hyödynnetty sivukivi 27,0 Mt
läjitetty sivukivi 43,4 Mt
hyödynnetty rikastushiekka 0,31 Mt
läjitetty rikastushiekka 10,8 Mt
Suorat kasvihuonepäästöt 0,19 Mt CO2ekv.
Poislaskettavat vedet luontoon 32,6 Mm3

Lisäksi verkosto on teettänyt aiheesta roll-upin, jonka sisältöön voi tutustua oheisesta linkistä.

Lisätietoja:

  • Ulla Syrjälä, yhteiskuntavastuuraporttia laatineen työryhmän puheenjohtaja, s-posti: ulla.syrjala@boliden.com, puh: 040 480 1820
  • Eero Yrjö-Koskinen, Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeri, s-posti: eyk@kaivosvastuu.fi, puh: 050 347 8778

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi