Lähetetty: 24.2.2022 | Uutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkoston uudistettu malminetsinnän vastuujärjestelmä on valmis malminetsintäyhtiöiden käyttöönottoa varten. Järjestelmää on selkeytetty aikaisempiin versioiden nähden. Uusi sisältö valmisteltiin sidosryhmien kanssa vuoden 2021 aikana. Valmistelevassa työryhmässä olivat mukana Kaivosteolllisuus, MTK, Lapin liitto ja Suomen luonnonsuojeluliitto. 

Verkoston pääsihteeri Kimmo Collander toivoo, että mahdollisimman moni yhtiö ottaa järjestelmän käyttöön:

”Uudistetussa versiossa on erityisesti pyritty ottamaan huomioon se, että malminetsinnässä toimivilla yrityksillä on kovin erilaiset resurssit käytettävissään. Nyt myös pienemmät yhtiöt voivat käyttää Verkoston järjestelmää.”

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi