Lähetetty: 9.8.2018 | Uutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkosto haastatteli viime keväänä Suomessa toimivien kaivosyhtiöiden johtajia. Haastattelujen tarkoituksena oli kartoittaa kaivosyhtiöiden toimintaa ja selvittää, miten niiden johtajat suhtautuvat kaivosverkoston tuottamien vastuullisuustyökalujen käyttöönottoon.

Haastatelluista valtaosa suhtautui verkoston työhön rohkaisevasti. Kaivosjohtajien näkökulmasta verkoston työ parantaa kaivosalan vastuullisuutta ja vuorovaikutusta keskeisten sidosryhmien kanssa, mikä lisää toiminnan ennustettavuutta ja kannattavuutta. Monet heistä myös vahvistivat että yhtiöt ovat ryhtyneet käyttämään vastuullisuusjärjestelmä päivittäisessä työssään.

Verkoston hallitus valmistelee parhaillaan vastuullisuusjärjestelmien raportointiin ja auditointiin liittyviä yksityiskohtia. Lisäksi se on kehittämässä uutta sähköistä käyttöjärjestelmää, joka helpottaisi raportointia yhtiötasolla. Toiveena on että ensimmäiset sisäiset arvioinnit saataisiin toteutettua vielä kuluvan vuoden aikana.

Kiinnostus verkoston työtä kohtaan on kasvanut myös malminetsintäyhtiöissä, jotka osallistuivat toukokuun lopulla Oulussa järjestettyyn kaksipäiväiseen koulutustilaisuuteen. Tilaisuudessa käytiin läpi malminetsintäjärjestelmän kaikki neljä arviointityökalua, jotka kattavat malminetsinnän koko elinkaaren (sidosryhmäyhteistyö, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen, työterveys ja -turvallisuus sekä kriisinhallinta).

Kolmen vuoden itsenäisen työskentelyn jälkeen verkosto on siirtymässä kaivostoiminnan ja malminetsinnän vastuullisuutta tukevien työkalujen valmistelusta niiden toimeenpanoon, raportointiin ja tulosten julkistamiseen. Yhteistyö verkoston hallituksessa on ollut erinomaista, mikä lupaa hyvää sen tulevaisuudelle.

Pitkän tähtäimen haasteena on varmistaa että kaikki Suomessa toimivat kaivos- ja malminetsintäyhtiöt siirtyvät aikanaan verkoston tuottamien vastuullisuusjärjestelmien käyttäjiksi. Tähän on vielä matkaa, sillä yhtiöiden resurssit ja mahdollisuudet paneutua näihin kysymyksiin vaihtelevat suuresti.

Eero Yrjö-Koskinen

Kirjoittaja on Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeri

Kuva: Photo by rawpixel on Unsplash

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi