Lähetetty: 30.1.2024 | UutishuoneYleinen

Kaivosteollisuus ry:n kokoama EDI-työryhmä* on valmistellut Yhdenvertaisten, monimuotoisten ja osallistavien työpaikkojen toimintaohjeet ja arviointiprotokollan täydentämään TSM Suomi -kaivosvastuujärjestelmän työkaluja. Työryhmä aloitti työnsä alkuvuodesta… Read more

Lähetetty: 21.11.2023 | Uutishuone

TSM Suomi -vastuullisuusjärjestelmiin sitoutuneet yhtiöt julkaisevat vuosittain yhteiskuntavastuuraportin, jonka yhteydessä julkaistaan myös Towards Sustainable Mining -standardin mukainen yhtiöiden itsearviointi. Vuoden 2022 raportit on… Read more

Lähetetty: 31.8.2023 | Uutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkoston myötä käyttöön otetun Towards Sustainable Mining -standardin mukainen vastuullisuusjärjestelmä ja Suomessa kehitetty yhteiskuntavastuuraportointi ovat rakentaneet pohjan kaivosalan vastuullisuustyölle ja sen mittaamiselle. Kaivosalan vastuullisuustyön kehittäminen jatkuu uuden TSM Suomi -kokonaisuuden alla.

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi