Lähetetty: 21.11.2023 | Uutishuone

TSM Suomi -vastuullisuusjärjestelmiin sitoutuneet yhtiöt julkaisevat vuosittain yhteiskuntavastuuraportin, jonka yhteydessä julkaistaan myös Towards Sustainable Mining -standardin mukainen yhtiöiden itsearviointi. Vuoden 2022 raportit on… Read more

Lähetetty: 31.8.2023 | Uutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkoston myötä käyttöön otetun Towards Sustainable Mining -standardin mukainen vastuullisuusjärjestelmä ja Suomessa kehitetty yhteiskuntavastuuraportointi ovat rakentaneet pohjan kaivosalan vastuullisuustyölle ja sen mittaamiselle. Kaivosalan vastuullisuustyön kehittäminen jatkuu uuden TSM Suomi -kokonaisuuden alla.

Kestävän kaivostoiminnan verkosto