Lähetetty: 1.12.2015 | Uutishuone

Kestävän kaivostoiminnan verkosto hyväksyi 6.11. pitkään valmisteilla olleen vastuullisuusjärjestelmän, joka kattaa kaikki kaivostoiminnan toimintalohkot. Vastuullisuusjärjestelmä perustuu kanadalaiseen Towards Sustainable Mining –järjestelmään, jota on täydennetty vesienhallinnan ja kaivosten sulkemista koskevilla arviointiperusteilla.

Kaivosvastuujärjestelmä on luottoluokituksen kaltainen vastuullisuusjärjestelmä, joka perustuu vapaaehtoisuuteen. Siihen sitoutuvat kaivosyhtiöt täyttävät lähtökohtaisesti Suomen lainsäädännön ehdot, joka vastaa vastuullisuusjärjestelmässä C-tasoa. Siitä ylöspäin vaatimukset kiristyvät asteittain tavalla, joka on eritelty kullakin arviointityökalun tasolla (B, A, AA ja AAA).

Tavoitteena on että kaivosyhtiöt raportoivat vuosittain edistymisestään vastuullisuusjärjestelmän toimeenpanosta. Kerran kolmessa vuodessa järjestetään riippumattoman tahon toimesta auditointi, jolla tarkistetaan pitävätkö kaivosyhtiön antamat tiedot paikkaansa sekä annetaan ohjeita jatkotoimista.

Verkosto kartoittaa parhaillaan ulkopuolisia tahoja, jotka voisivat huolehtia kaivosvastuujärjestelmän koulutuksesta ja auditoinnista. Tehtävät jakautuvat todennäköisesti useamman tahon kesken, joilla on parhaat edellytykset vastata omasta osuudestaan järjestelmän toimeenpanossa.

Vastuullisuusjärjestelmän käyttöönotosta järjestetään vuonna 2016 kolme koulutustilaisuutta, joissa käsitellään seuraavia arviointiperusteita:

1) Sidosryhmäyhteistyö, luonnon monimuotoisuuden turvaaminen sekä energiatehokkuus ja ilmastopäästöt

2) Vesienhallinta, rikastushiekkojen hallinta ja kaivosten sulkeminen

3) Kriisinhallinta ja työturvallisuus.

Kustakin ryhmästä järjestetään päivän kestävä koulutustilaisuus sekä yhteinen palautetilaisuus, jossa käydään läpi kaivosvastuujärjestelmän mahdolliset puutteet ja kehittämistarpeet.

Kaivosvastuujärjestelmän auditointiin haetaan puolestaan organisaatiota, jolla on riittävää kokemusta standardien sertifioinnista.

Lisäksi kaivosverkosto on käynnistämässä selvitystyön malminetsintää koskevien arviointiperusteiden laatimiseksi kaivosvastuujärjestelmän rinnalle. Selvitystyö pyritään saamaan valmiiksi syksyllä 2016.

Verkoston toiminta on herättänyt laajaa kiinnostusta aina ulkomaita myöten: verkoston työtä on esitelty tähän mennessä muun muassa Euroopan talous- ja sosiaalikomitean kokouksessa Helsingissä, kansainvälisessä raaka-ainekonferenssissa Berliinissä sekä pohjoismaiden suurimmassa kaivannaissalan kokouksessa Levillä. Menen joulukuussa myös Brysseliin, jossa EU-komissio on pyytänyt esittelyä verkoston tähänastisesta työstä kaivostoiminnan vastuullisuuden ja sosiaalisen hyväksyttävyyden kehittämiseksi.

Jos kaikki menee suunnitelmien mukaan, vastuullisuusjärjestelmä on ensi vuonna jo useamman kaivosyhtiön käytössä, koulutus- ja palautetilaisuudet on pidetty ja järjestelmään on tehty tarvittavat päivitykset. Malminetsintää koskevat arviointiperusteet valmistuvat vuoden 2016 loppuun mennessä, jolloin nekin voidaan ottaa käyttöön sitä harjoittavissa yhtiöissä.

Eero Yrjö-Koskinen

Kirjoittaja on Kestävän kaivostoiminnan verkoston pääsihteeri

Kestävän kaivostoiminnan verkoston työtä on esitelty monissa kotimaisissa ja kansainvälisissä tilaisuuksissa. Kuva on otettu 3.11. Fennoscandian Exploration and Mining -konferenssissa Levillä. Taustalla näkyvät professori Pertti Lamberg Luulajan yliopistosta, GTK:n tutkimusjohtaja Pekka Nurmi sekä kaivosverkostoa aiemmin Sitran palveluksessa luotsannut Sylvie Fraboulet-Jussila. Verkosto sai tilaisuudessa Fennoscandian Mining Award -tunnustuspalkinnon.

Jaa:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi