Lähetetty: 8.8.2023 | Yleinen

Kaivosteollisuus ry on koonnut työryhmän työstämään yhteistä työkalua, jolla kehitetään kaivosalan toimintaa kohti kaikkia huomioivaa toimintakulttuuria. Työ aloitettiin tämän vuoden maaliskuussa ja sidosryhmien… Read more

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi