Yhteiskuntavastuuraportit
Kaivosvastuu-sivustolle on koottu vuodesta 2014 lähtien kaivosalan yritysten yhteiskuntavastuusta kertovaa numerotietoa. Raporttien 60 kysymystä antavat kattavan kuvan Suomen kaivosteollisuuden yrityksistä. Niihin on koottu tietoa muun muassa toiminnan laajuudesta henkilömäärien ja maankäytön osalta, maksetuista yhteisöveroista, vaikutuksista lähialueiden käyttöön, työturvallisuudesta sekä yhteistyöstä sidosryhmien kanssa. Tiedot julkaistaan vuosittain. Löydät ne "Yhtiöt" -välilehdeltä.
Vastuujärjestelmät
TSM-standardiin perustuvat vastuujärjestelmät ovat kaivoksille, malminetsintään ja hankevaiheessa oleville yhtiöille laadittuja vastuullisuuden arviointityökaluja. Järjestelmät laadittiin konsensuksella yhtiöiden ja sidosryhmien kuten luontojärjestöjen ja paliskuntien edustajien kanssa. Ensimmäiset tulokset julkaistiin kaivoksilta 2021. Malminetsintäyhtiöiden tuloksia saadaan 2023 ja kaivoshankkeiden 2024. Tulokset raportoidaan vuosittain ja ne todennetaan joka kolmas vuosi. Todentamisen tekee ulkopuolinen, sidosryhmäverkoston hyväksymä taho.

Mitä teemme ja miksi?

Vuonna 2016 laadittuun kaivosvastuujärjestelmään sitoutuneet yhtiöt noudattavat luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita. Kestävä kaivostoiminta kattaa hankkeen koko elinkaaren malminetsinnästä kaivosten sulkemiseen ja jälkiseurantaan.

Kaivosvastuujärjestelmä antaa kaivosyhtiöille konkreettisia ohjeita kestävään toimintaan. Järjestelmän avulla myös arvioidaan ja todennetaan jäsenyhtiöiden sitoutuminen yhteisiin pelisääntöihin.

Vuosittainen raportointi tarjoaa myös sidosryhmille mahdollisuuden seurata toimialan vastuullisuustyön kehitystä.

 

Lue lisää

Ajankohtaista
Ajankohtaista tietoa TSM Suomi -kaivosvastuujärjestelmästä.
TSM Suomi
Lisää tietoa Towards Sustainable Mining -standardista.
Oppaat
Tutustu kaivosalan yrityksille tarkoitettuihin oppaisiin.

Ota yhteyttä!

    Koko nimi

    Sähköposti

    Viesti

    Towards Sustainable Mining – TSM Suomi