Towards Sustainable Mining (TSM) on maailmanlaajuisesti tunnustettu kaivosalan vastuullisuusstandardi. Siihen sitoutuneet yhtiöt noudattavat luonnon, ihmisten ja talouden kannalta kestäviä toimintaperiaatteita.

Kaivosyhtiöt voivat arvioida, seurata ja kehittää omaa toimintaansa kahdeksan TSM:n arviointityökalun avulla. Arviointityökalut luovat perustan myös ulkoiselle todentamiselle, jota tehdään joka kolmas vuosi.

Tulokset julkaistaan vuosittain kaivoskohtaisesti. Raportointi mahdollistaa sen, että eri sidosryhmät ja lähialueiden asukkaat voivat seurata tietyn kaivoksen toimintaa.

Lisätietoja Towards Sustainable Mining -standardin virallisilla verkkosivuilla.

 

Lisätietoa kaivosalan vastuullisuustyöhön vaikuttavista hankkeista:

Towards Sustainable Mining – TSM Suomi